Projektet

Syfte

Projektet syftar till att  testa nya idéer som adresserar två av samhällets viktigaste utmaningar, att minska arbetslösheten samt att skapa klok, lönsam och hållbar tillväxt.

Idé

 • Att i Eskilstuna identifiera potentialen hos de personer som står i utanförskap.
 • Att öka SME-företagens möjlighet att rekrytera nya medarbetare genom att hjälpa dem att:
  • På kort sikt öka sina intäkter.
  • På längre sikt att bibehålla ökade intäkter och få lönsam tillväxt.
 • Förstå hur människor med olika förmågor och rätt potential kan öka deras långsiktiga framgång.
 • Att använda ny forskningsbaserad metodik att matcha människors potential med företagens behov.

Mål

 • Minst 10 personer ska anställas i House of Potential under projekttiden.
 • Minst 50 % av de deltagande företagen ska anställa en person efter projekttidens slut eller köpa motsvarande tjänster för en heltidstjänst.
 • Minst 20 personer ska anställas via piloten under projekttiden.

Bakgrund

Det här är ett pilotprojekt som adresserar två av samhällets viktigaste utmaningar, att minska arbetslösheten samt att skapa klok, lönsam och hållbar tillväxt.

De flesta i samhället är överens om att de nya jobben i huvudsak ska skapas i de små och medelstora företagen. Ett uttryck för detta är näringslivsorganisationen Företagarnas kampanj att ”4 av 5 arbeten skapas inom SME”. Paradoxen är att en av de största utmaningarna, enligt de små och medelstora företagen, är att de saknar en relevant kompetensförsörjning för att öka sina intäkter och för att kunna bli mer lönsamma, växa och i förekommande fall rekrytera. Samtidigt finns utmaningar i rekryteringssammanhang. Klarar vi av att hantera våra fördomar och rädslor, samt att i vissa fall se bortom formell kompetens och istället fokusera på potential? Hur kan detta gå till?

 Det är det vi vill visa i projektet ”Potential Eskilstuna” som beräknas pågå under 16 månader.

Projektet avser att hjälpa de små och medelstora företagen att identifiera sin obearbetade affärspotential, förpacka den till affärsmöjligheter, definiera intäktsprocesser och arbetsmetoder som ger ökade intäkter. Därefter bemanna intäktsprocesserna, genom att matcha de personer i utanförskap som har potential att passa in och genomföra delarna i processen. Med en anpassad on-boarding process och praktisk yrkesutbildning, utvecklas den rekryterades potential, oavsett bakgrund och förutsättningar, till att bli en talang inom en eller flera delar av intäktsprocessen. Detta är det unika, att lösa stora samhällsutmaningar genom nya arbetssätt och samtidigt visa att ny metod för att eliminera utanförskap i samband med rekrytering fungerar.

 Piloten är av nationellt intresse eftersom den ska utvärdera en modell som är tänkt att skalas upp för att kunna användas med fler företag samt inom fler arbetsområden inom Eskilstuna kommun.