Potential Eskilstuna

Potential Eskilstuna är ett samarbetsprojekt för att utveckla potential i små och medelstora företag i Eskilstuna.

Genom att dessutom utveckla potential i nya säljroller skapar vi lönsamhet och nya jobb.

Karin Axelsson

”Företagarna i Eskilstunas roll är att skapa förutsättningar för våra medlemsföretag att utvecklas via konkreta aktiviteter på hemmaplan och lobbying nationellt. Här får företagen trygga tillväxtmöjligheter samtidigt som vi tydligt visar på hur 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Härligt!”

- Karin Axelsson, Styrelseledamot, Företagarna

”Vi vill tillsammans med nya arbetsgivare arbeta för att fler personer ges nya möjligheter i nya initiativ.”

- Patrik Vikström, Arbetsförmedlingschef

”Vi behöver samverka mer och jobba i fungerande team för att skapa nya möjligheter för företag och arbetssökande i Eskilstuna.”

- Marit Finch Westin, Näringslivsdirektör

”Genom innovativa projekt som Potential Eskilstuna kan vi skapa förutsättningar att få ut personer från försörjningsstöd till riktiga arbeten.”

- Mattias Huuva, Områdeschef arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Eskilstuna Kommun