Rekrytering

House of Potential kan med lång upparbetat erfarenhet i små och medelstora företag erbjuda en mycket kvalificerad rekryteringstjänst.

Vi som är grundare av House of Potential har i olika konstellationer startat över 30 företag med sammanlagt ett hundratal medarbetare. I de flesta fall har vi själva varit ansvariga för rekryteringen som har haft alla möjliga befattningar i företag i många olika branscher. Genom att vi själva skapat affärerna och ansvarat för företagens utveckling är vi vana och förstår värdet av de medarbetare som ska uppfylla våra löften till kund.

För att öka kvalitén i urvalet och korta rekryteringsprocessen använder vi marknadens modernaste internetbaserade matchningstjänst, Happyr.