Kundtillverkning

Kundtillverkning handlar om att bygga systematik kring intäktsdrivande arbete. Samtidigt som vi räknar ut en kundtillverkningspotential så tar vi reda på vilket arbete som behöver göras för att möta nya kunders beslutsprocesser. Vi vet också att det ofta är många fler än vi tror som är inblandade i kundens beslut.

Vi behöver därför kartlägga och hjälpa kunden till att bli intresserade, förstå nyttor och möjligheter företagets olika delar och även förbereda för en implementering eller leverans. För att få arbetet gjort så att nya kunder tillverkas efter de recept vi vet fungerar så identifierar vi och utveckla team. Teamet behöver ett stödsystem, CRM, som sätter fokus på respektive del i säljprocessen. Vi gör oss då köpbara på ett nytt sätt.

När vi vet vad som behövs göras för att tillverka en ny kund vill vi tillverka fler.

På samma sätt behöver vi göra för att hitta en regelbunden och systematisk process för att utveckla befintliga kunder att köpa oftare och mer av oss. Vi räknar på vilka olika arbetsmoment som behövs för att uppnå ett resultat och sen mäter vi och förbättrar arbetet i takt som vi lär oss vad kunder behöver och hur vi kan underlätta och hjälpa dem på bästa sätt.

Att tillverka intäkter på detta sätt kräver uthållighet, intresse, noggrannhet och dokumentation i rätt stödsystem för att kunna mäta och belöna arbetet som leder oss till en lärande, utvecklande och lönsam kundtillverkning.

Hur vill du investera i din egen kundtillverkning?