Hösten är här

Tack

Potential Eskilstuna piloten är nu slut och utvärderings- och rapporteringsarbetet är i full gång. Stolta kan vi sammanfatta att vi vågade & att vi gjorde det. Vi tackar alla som trodde på oss, alla som tog chansen när de fick den, alla som jobbat för att förbättra oss och till de som hjälper oss vidare. House of Potential fortsätter nu utvecklas med hjälp av nya utmaningar, tillsammans med gamla och nya medarbetare. Vi fortsätter några uppdrag och nya kunder välkomnas hela tiden som vill prova att jobba med försäljning på nya sätt. Välkomna & tack alla!