EQpack teamet

Här ser vi EQpack-teamet i full action. På väggen har vi satt upp lappar för varje potentiell kund och varje bokat möte. Vi har målet att boka 100 möten… Det är sannerligen full fart och det är verkligen kul att se hur Gunilla och Edina samarbetar.

EQpack teamet