De första medarbetarna

Den 22 september 2014 började åtta medarbetare på det nya kontoret på Munktell Science Park i Eskilstuna. Samtliga är anställda som kundtillverkare och ska medverka till att göra projektet Potential Eskilstuna till en succé. Unikt är också att alla har screenats fram på ett nytt sätt via Happyr utifrån sin potential att klara våra nya arbetsroller. Urvalet har sedan gjorts utifrån personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna. Den 29 september började ytterligare två personer och vi fortsätter rekryteringen.